• Image of HCHKRDTN14 poster collection

First issue of HCHKRDTN zine presenting the nine best photographic projects from the Institute of Creative Photography at Silesian University in Opava, Czech Republic for the year 2014. The issue contains 9 big posters – one photograph from every project and artist, in the middle there is folded interview with prof. Birgus – leader mentioned university.
/
První číslo zinu prezentující devět nejlepších projektů z Institutu tvůrčí fotografi při Slezké univerzitě v Opavě za rok 2014. Zin obsahuje 9 velkých plakátů – každý autor je zastoupen jednou fotografií, uprostřed je vložený složený rozhovor s prof. Birgusem – vedoucím ITF.

poster format 420x630 mm
Featured authors:
.................................Renáta Mia Köhlerová
.................................Ela Żubrowska
.................................Krzysztof Orłowski
.................................Marta Berens
.................................Vladimir Slivka
.................................Aleksandra Pelc
.................................Martin Holík
.................................Dávid Koronczi
.................................Kristýna Erbenová

ISBN 978-80-260-7666-7