• Image of HCHKRDTN15 poster collection

Second issue of HCHKRDTN is presenting the best photographic projects from the Institute of Creative Photography at Silesian University in Opava, Czech Republic in the year 2015. The cover photo by Tomek Gola. This issue contains 8 big posters – one photograph from every project and artist. There is also interview with Tomáš Pospěch about curating. Tomáš is major Czech photographer, curator and historian of photography.
/
Druhé číslo zinu prezentující nejlepší projekty z Institutu tvůrčí fotografi při Slezké univerzitě v Opavě za rok 2015. Fotografie na obálce Tomek Gola. Zin obsahuje 8 velkoformátových plakátů - každý autor je zastoupen jednou fotografií. Rozhovor je na téma kurátorství s Tomášem Pospěchem.

poster format 420x630 mm
Featured authors:
.................................Michaela Džurná
.................................Tomek Gola
.................................Anna Grzelewska
.................................Martin Holík + Oldřich Malachta
.................................Marek Zawadka
.................................Daniel Poláček
.................................Pawel Starzec
.................................Petra Vlčková

ISBN 978-80-906385-1-8