• Image of Homecoming / Andrii Konontsev

Každý rok jezdil Andrii Konontsev domů na Krym stejnou cestou, ale ta poslední cesta už nikdy nebyla jako ty předtím. Když v lednu 2014 odjížděl ze Sevastopolu, nedokázal si představit, že naposledy odjíždí z ukrajinského Krymu. Když se domů v červenci vrátil, bylo to už Rusko. Vše se změnilo – lidé, názory, atmosféra.

Připravovaná publikace završí dlouhodobý fotografický projekt, ve kterém Konontsev reflektuje dramatické události na Ukrajině a jeho rodném Krymu. Silná osobní rovina, znalost místních poměrů, jeho rodina a přátelé mu umožňují nabídnout zcela unikátní pohled na složitý „krymský problém“.

Přesto se Konontsev nesnaží soudit, chce zůstat nestranný a svůj názor vyjadřuje vizuálně formou cesty z ČR zpátky na Krym, tentokrát už Ruský. Konontsev pracuje konceptuální s celou řadou prvků jako jsou diptychy, objekty, citáty nebo spojení s textem a symbolicky vede paralelní cestu mezi Ukrajinou a Krymem. Nabízí tak unikátní pohled z perspektivy „krymčana“ — domorodce, který má ale zároveň i dostateční odstup a zkušenost ze života v „západní“ evropské zemi. Přestože je Konontsev etnickým Rusem, respektive ukrajinským Rusem, nepřiklání se ani k jednomu táboru a důsledně se vyhýbá jednoduchým závěrům a soudům.
/
Andrii Konontsev used to go home every year in the same way but the last journey was different. When he was leaving Sevastopol in January 2014, he couldn´t even imagine, that it is the last time when he is leaving Crimea belonging to Ukraine. On his way back home in July 2014, his home was already in Russia. Everything changed – people, attitude, atmosphere.

Upcoming book will complete long-term project in which Andrii Konontsev reflect on dramatic incidents in Ukraine and his home Crimea peninsula. He works with conceptual approach with various features like diptychs, objects, quotations or notes and symbolically takes a journey between Ukraine and Crimea. Therefore he offers unique view from native person of “Crimea blood” who has in the same time certain distance and experience of life in a “western” kind of European country. Although Konontsev is ethnically Russian, respectively Ukrainian Russian, he doesn´t second either side of the conflict and he avoids of simple answers and judgements.

Coming Soon