• Image of Vandr / Oldřich Malachta
  • Image of Vandr / Oldřich Malachta
  • Image of Vandr / Oldřich Malachta
  • Image of Vandr / Oldřich Malachta

Připravovaná publikace završí dlouhodobý fotografický projekt, ve kterém Malachta mapuje a fotografuje fenomén trampingu a s ním spjaté subkultury jako výsostně specifického jevu právě pro Českou republiku. Malachta cíleně sleduje činnost několika skupin a jeho projekt tak sociologicky přesahuje až do tématu rodiny, trávení volného času, úniku z denní reality.
/
Upcoming book will complete long-term project in which Malachta observes and photographs a phenomenon of tramping and its subculture like something very particular for Czech republic. Malachta were documenting activities of a few groups so that his project expands into sociology and themes like family, leisure activities or escaping daily routine.

Coming Soon