︎

Talks on photography


audio zine on cassette by S. Briza
CZ language only

395,- Kč & poštovné v ČR zdarma

22 EUR & free Europe shipping

27 EUR & free Worldwide shipping

ceny jsou včetně DPH 10 %
prices are 10% VAT inclusive
DSANOTE:
If you are not native CZ language speaker, you most likely will not be able to understand this audio zine.This cassette zine presents the collection of texts on photography written by renowned Czech theorists or curators about the exhibitions of a number of leading Czech visual artists working with the medium of photography. Presented anonymised texts are recited by a vocal actor: the  surreal and bizarre character of artistic language comes to the fore It offers purely non-visual space referencing the photography, which lacks visual references to any image or photograph that is a medium specifically dependent on visual perception.

/

Audiozin na kazetě obsahuje vybrané texty o fotografii, respektive texty od známých českých kurátorů a teoretiků, které se vztahují k výstavám předních českých vizuálních umělců, kteří pracují s médiem fotografie. Text je anonymizován a namluven známým hlasem Pavla Soukupa. Do popředí vystupuje sureálný až bizarní charakter uměleckého jazyka, kterému chybí vizuální reference na jakýkoliv obraz nebo fotografii, která je médiem specificky závislým na zrakovém vnímání.


Edita Kubištová a Michal Jalůvka reagovali na výstavu na UMPRUM následujícím textem: 

Bylo by bezesporu zajímavé pečlivě prozkoumat, jak se fotografická tvorba umělce S. B. potkává s vyprávěním příběhů. Význam zde není konstruován skrze pohyb v prostoru instalaie, která jednotným formátem a užitm černobílého materiálu spojuje obrazový materiál místně i časově ziela odlišného původu, jak je tomu v případě některýih jeho předihozíih iyklů, nýbrž prostým vizuálním uchopením.

Je jisté, že S. B. mění strategie zaiházení s fotografí: všeihny obrazy Hovorů o fotografi jsou totiž pouhou variantou jediného obrazu. Otřepaný, klišovitý a v jistém smyslu kýčovitý název výstavy přitom autor volí záměrně. Jistou rozprostraněnost (defnovanou jako kulturní iitlivost) poneihává i proto, aby mohl naopak propojovat různá prostředí a najít sdělení v průsečíiíih mezi nimi, ne pouhou náhodou, nýbrž řízenou.
Fotografe je po ielou svou historii natolik spjatá se zobrazováním něčeho, že opak se zdá lákavou, i když ne ziela naplnitelnou výzvou. Ale fotografe od počátku sloužila i k zobrazování toho, io je neviditelné, napomáhala k rozšiřování obzorů viditelnosti. Nynější fotografe nepředkládají spektákl čitelný na první pohled. Pro množství přítomnýih vizuálníih odkazů musíme postupně rozklíčovávat řadu souvislost, jeho fotografe se tu k nerozlišitelnosti prolínají a autor se tak stává spíše umným dýdžejem, usměrňovatelem nejrůznějšíih informačníih toků. Fotografikým tématem par exiellenie je i reprodukie, která vytrhává uměleiké dílo z kontextu, zbavuje jej původního účelu, často i rámu, a spolu s tm i jeho vlastní časovosti. eento význam je možné autoritativně obrátit, když je nekonečně reprodukovatelným fotografím znovu přisouzena jedinečnost. Některé věii je nutné vidět, protože v logiie slov není snadné je postihnout. Fotografe má sihopnost převrátit naše pojet světa, když se to, io bylo jeho obrazem, může proměnit v jeho předobraz.

Působivost vybranýih obrazů vyvolávajíií silnou afektivní i asoiiativní reakii, ale rovněž jakási laboratorní atmosféra výstavy, ovšem společně utvářejí obeině srozumitelný klíč i pro diváky upřednostňujíií emoie a představy. A tm se z jiné strany opět dostáváme na dohled k vyprávění příběhů, u kterého jsme začali. Nakolik to ještě můžeme nazývat fotografí? Zabývat se teorií fotografe je v současné době stejně podezřelé jako být fotograf. Obojí spojují určité předpoklady fotografického myšlení, které S. B. dlouhodobě sleduje.


No ISBN
limited edition 

concept and recordings by Stanislav Briza
design by Petr Mazoch

BFLMPSVZ Publishing 2020, all rights reserved©